• 1 Ιουνίου, 2023

ΠΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ)

ΠΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ)

ΠΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ) 196 58 admin

ΠΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ)

Το έργο PAS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού διαγνωστικού εργαλείου/πλατφόρμας που περιλαμβάνει γνωστικές/μαθησιακές και ψυχολογικές κατασκευές που συμβάλλουν στο ψυχοεκπαιδευτικό προφίλ και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, οι μαθητές θα λάβουν ανατροφοδότηση ακολουθούμενη από καθοδήγηση και έναν οδηγό καθοδήγησης που θα παρέχεται στους δασκάλους όπως απαιτείται.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοπραξία:

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο