MAPPING ORGANISATIONS

Το FINER MAPPING παρέχει στους νεαρούς ενήλικες μια συγκεντρωτική και εύκολα προσβάσιμη πηγή που απλοποιεί τη συχνά κουραστική διαδικασία αναζήτησης βοήθειας. Εδώ θα βρείτε 58 οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη που υποστηρίζουν τους νεαρούς ενήλικες να έχουν μια καλή ζωή και να εξασκούν την αυτοφροντίδα και την ανθεκτικότητα. Η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί ως μια διαδραστική διαδικτυακή χαρτογράφηση ταξινομημένη με βάση τα hashtags #ψυχική υγεία #νεαροί ενήλικες #εργασία στον τομέα της νεολαίας #συμβουλευτική #κατάρτιση #εκπαίδευση #ενεργή πολιτειότητα #συμπερίληψη #περιβάλλον #φύλο #πολιτισμός #διατροφή για να αναδείξει αυτές τις πρωτοβουλίες και να βοηθήσει τους νεαρούς ενήλικες σε όλη την Ευρώπη να βελτιώσουν την ευεξία τους. Σε περιόδους άγχους ή κρίσης, η ύπαρξη μιας εύκολα προσβάσιμης κατεύθυνσης προς τις υπηρεσίες υποστήριξης μπορεί να κάνει τη διαφορά, βοηθώντας τους νεαρούς ενήλικες να βρουν γρήγορα τη βοήθεια που χρειάζονται. Η χαρτογράφηση προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ευρύ φάσμα της διαθέσιμης υποστήριξης – από ψυχολογική συμβουλευτική και συμβουλευτική σταδιοδρομίας έως εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κοινοτικές οργανώσεις. Όταν οι νεαροί ενήλικες γνωρίζουν ποιες υποστηρίξεις είναι διαθέσιμες σε αυτούς, είναι πιο πιθανό να κάνουν προληπτικά βήματα προς την προσωπική τους ανάπτυξη και ευεξία. Η χαρτογράφηση γίνεται ένα εργαλείο για την αυτοδυναμία, παρακινώντας τους ανθρώπους να αναζητούν βοήθεια όταν χρειάζεται, να μαθαίνουν νέες δεξιότητες και να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις.

Αναζήτηση

Χώρα

Θέμα

Active Youth Association
Λιθουανία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Ο Active Youth Association (Aktyvus jaunimas) είναι ένας οργανισμός με έδρα τη Λιθουανία που έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τη νεολαία και βιώσιμου θετικού αντίκτυπου στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη μας, την υγεία, τα ευάλωτα άτομα και τη διαδικτυακή κοινότητα. Ο Active Youth εστιάζει στην εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον & το κλίμα, τις δεξιότητες & τις ικανότητες, την ισότητα & τη συμπερίληψη, την υγεία & τον αθλητισμό.
Adel Slovakia
Σλοβακία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Η Adel είναι μια οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Μπρατισλάβα, η οποία διοργανώνει έργα, εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές νέων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη τη Σλοβακία. Η Adel στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων εκπαιδευτικών ευκαιριών και προωθεί την ενεργό πολιτότητα, τη συμμετοχή στα κοινά και τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Υποστηρίζει την ένταξη των μειονοτήτων και των προσφύγων στην κοινωνία, ενισχύει τη διαπολιτισμική κατανόηση και συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των μειονεκτικών περιοχών.
AI – OBSERVER
Κύπρος
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #περιβάλλον

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και η επιρροή της προβλέπεται να επεκταθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Ένας τομέας όπου υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ΤΝ είναι ο τομέας της παρατήρησης της Γης, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων, την εύρεση νέων γνώσεων στα δεδομένα και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο AI-OBSERVER αποσκοπεί στη σημαντική ενίσχυση και τόνωση της επιστημονικής αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας, καθώς και των δεξιοτήτων διαχείρισης της έρευνας και των διοικητικών δεξιοτήτων του ECoE, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων σχετικά με την ΤΝ για εφαρμογές παρατήρησης της Γης στη θεματική περιοχή της μείωσης του κινδύνου καταστροφών.
ART & WELLBEING
Ρουμανία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Στόχος του έργου ART & WELLBEING είναι η ανάπτυξη νέων διαδικασιών, δραστηριοτήτων και δικτύων για την υποστήριξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων στη συνεργασία τους με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα έργα, να προσελκύσουν νέο κοινό και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τις προκλήσεις που θέτουν η αστική κατοικία και ο γρήγορος ρυθμός της σύγχρονης ζωής στη σωματική, συναισθηματική και ψυχική υγεία.
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza (ASITES)
Ισπανία
Topic of Action:
#συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 24/7 για την αντιμετώπιση επειγουσών, δωρεάν, ανώνυμων και εξειδικευμένων καταστάσεων συναισθηματικής κρίσης - όπως άγχος, κατάθλιψη, τραύμα, μετατραυματικό στρες και σκέψεις αυτοκτονίας. Οι νέοι ενήλικες μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτή τη γραμμή βοήθειας μέσω τηλεφώνου ή συνομιλίας. Οι εθελοντές της ASITES είναι εκπαιδευμένοι στην ακρόαση και στην ενεργοποίηση των ικανοτήτων των ανθρώπων να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Προσφέρουν επίσης προσωπική επαγγελματική φροντίδα και ομάδες υποστήριξης σε κρίσεις, δραστηριότητες για την προώθηση της συναισθηματικής υγείας και οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης.
Athens Comics Library
Ελλάδα
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Η Athens Comics Libraryσχεδιάστηκε ως μια γωνιά έμπνευσης, εξερεύνησης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Η Βιβλιοθήκη χρησιμεύει ως κέντρο διεξαγωγής δημόσιων συναντήσεων και ανταλλαγής ιδεών. Φιλοξενεί εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη φιλοξενεί το καινοτόμο πρόγραμμα "βιβλιοθήκες συνταγογράφησης" με στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων.
bOJA Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit
Αυστρία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Η bOJA εκπροσωπεί την ανοικτή εργασία στον τομέα της νεολαίας στην Αυστρία και βλέπει τον εαυτό της ως κέντρο αρμοδιοτήτων γι' αυτή, ως κέντρο παροχής υπηρεσιών και δικτύωσης, ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη της ποιότητας στον τομέα της ανοικτής εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
Calouste Gulbenkian Foundation
Πορτογαλία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Το Gulbenkian Foundation προωθεί την ευημερία των νέων μέσω της τέχνης και της θεραπείας μέσω της τέχνης. Με έμφαση στη δημιουργικότητα και την έκφραση, παρέχουν μεταμορφωτικές εμπειρίες για προσωπική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες τους ενδυναμώνουν τα νεαρά άτομα αξιοποιώντας τη δύναμη της τέχνης ως θεραπευτικό εργαλείο, καλλιεργώντας την ψυχική και συναισθηματική τους ευημερία. Το Gulbenkian Foundation είναι αφοσιωμένο στην υποστήριξη των νέων στο καλλιτεχνικό τους ταξίδι, προωθώντας την αυτογνωσία και τη θεραπεία μέσω των τεχνών.
CAMRY – Cavan & Monaghan Rainbow Youth
Ιρλανδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #φύλο, #ψυχική υγεία

Η Cavan & Monaghan Rainbow Youth είναι μια υπηρεσία υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ νέων, η οποία παρέχει: ατομική υποστήριξη, υποστήριξη γονέων και φροντιστών, υποστήριξη αδελφών, υποστήριξη από ομοτίμους. Πρόκειται κυρίως για μια υπηρεσία υποστήριξης νέων, που υποστηρίζει οικογένειες, σχολεία και άλλους φορείς στην παροχή υποστήριξης σε νέους σε όλο το Cavan & Monaghan που αναγνωρίζονται ως μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή που μπορεί να αμφισβητούν τη σεξουαλικότητά τους ή/και την ταυτότητά τους. Η CAMRY παρέχει επίσης υποστήριξη και κατάρτιση σε σχολεία, υπηρεσίες νεολαίας, θεσμοθετημένους φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ νέων σε όλες τις δύο κομητείες.
CAMRY – Cavan & Monaghan Rainbow Youth
Ιρλανδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #φύλο, #ψυχική υγεία

Η Cavan & Monaghan Rainbow Youth είναι μια υπηρεσία υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ νέων, η οποία παρέχει: ατομική υποστήριξη, υποστήριξη γονέων και φροντιστών, υποστήριξη αδελφών, υποστήριξη από ομοτίμους. Πρόκειται κυρίως για μια υπηρεσία υποστήριξης νέων, που υποστηρίζει οικογένειες, σχολεία και άλλους φορείς στην παροχή υποστήριξης σε νέους σε όλο το Cavan & Monaghan που αναγνωρίζονται ως μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή που μπορεί να αμφισβητούν τη σεξουαλικότητά τους ή/και την ταυτότητά τους. Η CAMRY παρέχει επίσης υποστήριξη και κατάρτιση σε σχολεία, υπηρεσίες νεολαίας, θεσμοθετημένους φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικά με την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ νέων σε όλες τις δύο κομητείες.
CAP IN OUR LIVES
Κύπρος
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #περιβάλλον

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αφορά τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας, της δασοκομίας και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι στόχοι της είναι κοινοί με την ΕΕ για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία, την προώθηση της καινοτομίας, την κλιματική αλλαγή και την ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου " CAP in our Lives" μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ.
CESIE
Ιταλία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Ο CESIE είναι ένας δυναμικός οργανισμός που δεσμεύεται να προωθεί πράσινες πρωτοβουλίες και την ευημερία των νέων. Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, αναπτύσσει έργα που ευαισθητοποιούν για περιβαλλοντικά ζητήματα και ενδυναμώνουν τους νέους ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής. Μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, ο CESIE προάγει την ευημερία παρέχοντας ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμες πρακτικές.
Clean Clothes Campaign (CCC)
Αυστρία, Ολλανδία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες

Σε αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, η CCC διεξάγει καμπάνιες για δίκαιες συνθήκες εργασίας στην παγκόσμια βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Καλεί τις εταιρείες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν νόμους που αποτρέπουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εταιρείες. Η CCC εκπροσωπείται σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (διεθνές γραφείο στο Άμστερνταμ) και σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργάζεται με ένα δίκτυο άνω των 200 συνεργαζόμενων οργανώσεων και συνδικάτων. Η αυστριακή CCC συντονίζεται από τη Südwind. Η CCC προσκαλεί όλους να δραστηριοποιηθούν, να υποστηρίξουν τις καμπάνιες και τα αιτήματά της.
Community Help Service
Βέλγιο
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Το CHS υποστηρίζει τη διεθνή κοινότητα του Βελγίου από το 1971, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τις συνθήκες διαβίωσής τους. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μόνος του - η βοήθεια είναι μόνο ένα τηλεφώνημα μακριά. Το CHS λειτουργεί στις Βρυξέλλες ένα Κέντρο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, όπου στεγάζεται μια διεθνής ομάδα επαγγελματιών θεραπευτών που παρέχουν υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχικής υγείας.
COPE
Δημοκρατία της Τσεχίας
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έργου COPE είναι να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης COVID-19 στην ψυχική υγεία των νέων, ενισχύοντας βασικούς προστατευτικούς παράγοντες μέσω της ψηφιοποιημένης αλληλοϋποστήριξης μέσω της τέχνης. Η έμφαση δίνεται στους μειονεκτούντες νέους σε κίνδυνο, νέους που βρίσκονται κυρίως σε μεταβατική κατάσταση: που εγκαταλείπουν τα εδάφη που πλήττονται από συγκρούσεις, εγκαταλείπουν το σχολείο, εγκαταλείπουν την εργασία τους, πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία ή έχουν αναπηρίες.
Crossing Borders
Δανία
Topic of Action:
#διατροφή, #ενεργή πολιτειότητα, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Ο οργανισμός Crossing Borders είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Δανία. Οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των νέων ώστε να γίνουν ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες. Ο Crossing Borders προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Υλοποιούν τις συνεδρίες "Food for Thought" σε εβδομαδιαία βάση, όπου άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο μαγειρεύουν μαζί και μοιράζονται τις ανησυχίες και τις ιδέες τους.
Enjoy Italy
Ιταλία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Ο οργανισμός Enjoy Italy είναι αφιερωμένος στην προώθηση πράσινων και βιώσιμων πρωτοβουλιών μεταξύ των νέων. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον, εμπλέκοντας τη νεολαία σε περιβαλλοντικά έργα και προωθώντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Τα έργα τους για τους νέους επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τις πρακτικές δράσεις που συμβάλλουν σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη Ιταλία.
ERGON a favore dei Sordi
Ιταλία
Topic of Action:
#διατροφή, #νεαροί ενήλικες, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Η Ergon4Deaf είναι μια οργάνωση που υποστηρίζει την κοινότητα των κωφών. Με μια καφετέρια που διαθέτει προϊόντα από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι από τον δικό τους κήπο, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τα άτομα με κώφωση/κώφωση. Η ολιστική προσέγγισή τους επικεντρώνεται στη συμμετοχικότητα, την προώθηση της νοηματικής γλώσσας και την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Fondazione Capta Onlus
Ιταλία
Topic of Action:
#κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Το Centro Capta είναι ένα συμβουλευτικό κέντρο που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των νέων. Προσφέρει συνεδρίες συμβουλευτικής προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες των νέων ατόμων, παρέχοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για προσωπική ανάπτυξη και ευημερία. Η αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών του Centro Capta προσφέρει καθοδήγηση, θεραπεία και υποστήριξη ψυχικής υγείας για να ενδυναμώσει τους νέους στο ταξίδι τους προς τη συναισθηματική ανθεκτικότητα και τα θετικά αποτελέσματα της ζωής τους.
Frauengesundheitszentrum
Γερμανία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #συμβουλευτική, #φύλο, #ψυχική υγεία

Το Κέντρο Υγείας Γυναικών είναι ένας προστατευμένος χώρος όπου οι γυναίκες μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές για θέματα υγείας και ζωής, να ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους. Ενώ το κέντρο υποστηρίζει τις γυναίκες στις ατομικές τους ανησυχίες, εξετάζει πάντα και τα κοινωνικά πλαίσια που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των γυναικών και προασπίζεται ενεργά τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα.
Früherkennungszentrum “Dresden früh dran”
Γερμανία
Topic of Action:
#κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης Δρέσδης Früh dran! προσφέρει υπηρεσίες επαφής, διάγνωσης και διαμεσολάβησης όταν στη ζωή των νέων ενηλίκων συμβαίνουν στρεσογόνες αλλαγές στη σκέψη, το συναίσθημα και τη δράση. Ως διαμεσολαβητές, το εκπαιδευμένο προσωπικό θέλει να αναγνωρίσει εγκαίρως τα πρώιμα σημάδια μιας ψυχικής διαταραχής ή ενός αυξημένου κινδύνου ασθένειας και να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια σε πρώιμο στάδιο.
Fundacija Cooperacja
Πολωνία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Η Fundacija Cooperacja είναι ένας πολωνικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση της νεολαίας. Η οργάνωση λειτουργεί με βάση 7 προτεραιότητες: ενσωμάτωση, πολιτιστική κληρονομιά, συμμετοχή στα κοινά, ευημερία και σύνδεση με τη φύση, και καταπολέμηση των διακρίσεων με στόχο την ολιστική ανάπτυξη των νέων. Ο οργανισμός διοργανώνει υπαίθριες δραστηριότητες για την προώθηση της σύνδεσης με τη φύση και υλοποιεί δραστηριότητες, όπως γιόγκα και ασκήσεις αναπνοής σε εξωτερικούς χώρους.
Global 2000
Αυστρία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Η αυστριακή οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος Global 2000 δραστηριοποιείται στην προστασία του περιβάλλοντος για περισσότερα από 40 χρόνια. Ως μέλος του μεγαλύτερου οικολογικού δικτύου στον κόσμο Friends of the Earth International, η ΜΚΟ ασχολείται όχι μόνο με εθνικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και με τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Η Global 2000 είναι ευπρόσδεκτη απέναντι σε εθελοντές και ακτιβιστές.
Go Alive
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Η GO ALIVE είναι μια ΜΚΟ για τη νεολαία που εδρεύει σε μια αγροτική περιοχή, στην Κοζάνη της Ελλάδας. Ο οργανισμός στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων μέσω μη τυπικών δραστηριοτήτων, ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να οικοδομήσουν μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας, να γίνουν σκεπτόμενοι και να βελτιώσουν και την ευημερία τους. Επίσης, η GO ALIVE προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κινητικότητα μεταξύ των νέων. Η οργάνωση προτείνει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων για τους νέους προκειμένου να γίνουν ο καλύτερος εαυτός τους.
Hellenic Youth Participation
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Η Hellenic Youth Participation είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την επαφή τους με τους συμπολίτες τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, συμμετοχή των νέων, ευημερία, ενσυνειδητότητα, προστασία του περιβάλλοντος και τέχνες, μέσα από καινοτόμες και ελκυστικές δραστηριότητες.
Hrabri Telefon
Κροατία
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Η Hrabri Telefon υποστηρίζει παιδιά, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους ενήλικες παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες για κάθε θέμα που σχετίζετα με την ασφαλεια του παιδιου και την ενηλικίωσή του (όπως κακοποίηση και βία, ψυχική υγεία, σχολείο, συνομηλίκους ή θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια), τη γονική μέριμνα και την ανατροφή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακής συνομιλίας.
HUNGARIAN ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL ENTERPRISES
Ουγγαρία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον

Ο Hungarian Association of Environmental Enterprises (HAEE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συνηγορίας, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια. Προωθεί την προστασία της βιοποικιλότητας, την επίτευξη των στόχων της κλιματικής πολιτικής, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς και την οικονομική και αποτελεσματική χρήση των υλικών και της ενέργειας. Στόχος είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεκάνη των Καρπαθίων, στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Δούναβη και στη συνεργασία των V4.
Institut für Frauen- und Männergesundheit
Αυστρία
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Το Ινστιτούτο για την Υγεία των Γυναικών και των Ανδρών έχει θέσει ως αποστολή του να υποστηρίξει τον τρόπο ζωής των γυναικών και των ανδρών που έχουν επίγνωση της υγείας τους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, η υγεία θεωρείται ως κοινωνική, ψυχολογική και σωματική ευεξία. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 3 κέντρα υγείας σε συνολικά έξι τοποθεσίες στη Βιέννη. Στο FEM και στο FEM Süd, γυναίκες, γονείς και κορίτσια βρίσκουν υποστήριξη. Το MEN είναι εκεί για τους άνδρες, τους πατέρες και τα αγόρια.
Irrsinnig Menschlich e.V.
Γερμανία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Ο Irrsinnig Menschlich e.V. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος σε διατομεακές δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης (σχολείο, επαγγελματική κατάρτιση, σπουδές) και της υγείας (πρόληψη, περίθαλψη). Η βασική του αρμοδιότητα είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή καθολικών προγραμμάτων πρόληψης και προώθησης της υγείας των νέων και η εφαρμογή και διάδοσή τους σε συνεργασία με εταίρους σε περιφερειακό και υπερτοπικό επίπεδο.
Jigsaw – Young people’s health in mind
Ιρλανδία
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Το Jigsaw είναι μια δωρεάν και εμπιστευτική υπηρεσία υποστήριξης της ψυχικής υγείας για νέους ηλικίας 12-25 ετών. Το Jigsaw προσφέρει πρόσβαση σε διαδικτυακή υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας και μέσω της παροχής αξιόπιστης υποστήριξης και πληροφόρησης για την ψυχική υγεία για τους νέους, καθώς και για τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς τους.
KJT Kanner Jugendtelefon
Λουξεμβούργο
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Η KJT είναι η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την ψυχική υγεία για νέους και γονείς στο Λουξεμβούργο. Προσφέρει ανώνυμη, εμπιστευτική και δωρεάν τηλεφωνική συμβουλευτική, καθώς και διαδικτυακή συμβουλευτική και συμβουλευτική μέσω chat. Η γραμμή βοήθειας προσφέρει βοήθεια για όλα τα θέματα που αφορούν τη νεολαία: από τις συγκρούσεις στην οικογένεια και τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο μέχρι τη σεξουαλικότητα, το άγχος, την πίεση και τη βία.
LA519
Ιρλανδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Ο LA519 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 από τον Barry Aughey και την Deirdre Costello την ημέρα που θα έπρεπε να είναι τα 18α γενέθλια του γιου τους Luke. Δυστυχώς, ο κόσμος τους ανατράπηκε όταν έχασαν τον Luke από αυτοκτονία στις 25 Μαΐου 2019. Είχε μόλις κλείσει τα 16 του χρόνια. Η οργάνωση αυτή εξελίχθηκε από τις προκλήσεις που βίωσαν ο Barry και η Deirdre κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους να βοηθήσουν τον Luke να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη που χρειαζόταν. Συνειδητοποίησαν ότι δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια που εμποδίζουν τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες να λάβουν βοήθεια. Οι παράγοντες περιλαμβάνουν: τοποθεσία, χρηματοδότηση, έλλειψη ενημέρωσης για τις ομάδες υποστήριξης, ευκολία πρόσβασης και το στίγμα που δυστυχώς εξακολουθεί να συνδέεται με την αυτοκτονία. Σήμερα ο LA519 παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη και κατάρτιση για τους νέους και τις οικογένειές τους.
LATVIJAS ZALA KUSTIBA [LATVIAN GREEN MOVEMENT]
Λετονία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Το Λετονικό Πράσινο Κίνημα (LaGM) είναι μια περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση (που ιδρύθηκε το 2004) με περισσότερα από 100 μεμονωμένα μέλη και πέντε περιφερειακές ομάδες που εργάζονται για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής του κοινού. Από άποψη περιεχομένου, το LaGM εστιάζει το έργο του σε τρεις τομείς: θέματα κλίματος και βιώσιμης ενέργειας, βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη και υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και εκστρατειών για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Les Apprimeurs
Γαλλία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #κατάρτιση, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Το Les Apprimeurs, που ιδρύθηκε το 2013, έχει ως στόχο να καταστήσει τον γραπτό λόγο, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση πιο συμπεριληπτικά. Παράγουν εμπλουτισμένα ψηφιακά και έντυπα βιβλία, δημιουργούν εκπαιδευτικά παιχνίδια και προσφέρουν κατάρτιση στη διαχείριση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών έργων. Με έμφαση στην ευημερία, συντονίζουν ευρωπαϊκά έργα που προωθούν τη μάθηση, την ένταξη και την προσβασιμότητα μέσω ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων και εμβυθισματικών εμπειριών.
Make Use
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Η Make Use είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων με έδρα τη Λάρισα, Ελλάδα. Μέσω των δραστηριοτήτων και των έργων τους, έχουν ως στόχο να παρακινήσουν τους νέους να εκφραστούν. Η ομάδα διοργανώνει εργαστήρια, εκδηλώσεις και μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενεργό συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και τον δημόσιο χώρο.
Malta Foundation for the Wellbeing of Society
Μάλτα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Το Ίδρυμα της Μάλτας για την Ευημερία της Κοινωνίας πιστεύει σε μια φιλόδοξη, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη, ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον κοινωνία. Το Ίδρυμα υπερασπίζεται ακούραστα την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ευθύνη του ενός προς τον άλλο ως άνθρωποι, σε επίπεδο κοινότητας, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το Ίδρυμα εργάζεται για την ανάπτυξη εθνικών εργαλειοθηκών ώστε να παρέχει κατάρτιση σε τομείς που σχετίζονται με τη συμμετοχή των παιδιών και βασικές δεξιότητες για την εργασία με παιδιά.
Männernetzwerk Dresden e.V.
Γερμανία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #κατάρτιση, #συμβουλευτική, #φύλο, #ψυχική υγεία

Ο στόχος του Männernetzwerk Dresden e.V. είναι να δημοσιοποιήσει τις προσφορές για νεαρούς και ενήλικες άνδρες και να υποστηρίξει την επέκταση των δράσεων και των σχεδίων σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, ο σύλλογος προσφέρει ενδιαφέροντα θέματα, ειδικά για τους άνδρες, για τα οποία μπορούν να ενημερωθούν ή να μπουν σε συζήτηση. Η προσφορά περιλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, όπως ένα πρωινό για ηλικιωμένους, ένα καφέ για άνδρες, ώρες επείγουσας συμβουλευτικής, αλλά και βοήθεια για άνδρες που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια φορά την εβδομάδα υπάρχει γιόγκα για άνδρες, μουσική, εργαστήριο και πολλά άλλα.
Microkosmos
Ιταλία
Topic of Action:
#κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Η ΜΚΟ Microkosmos είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ευημερίας των ευάλωτων νέων. Μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων, καθοδήγησης και εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυναμώνουν τους νέους να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα και να ενισχύσουν τις συναισθηματικές και πρακτικές τους δεξιότητες.
MTÜ Peaasjad
Εσθονία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Η Peaasjad είναι μια οργάνωση με έδρα το Ταλίν, η οποία συνδέει εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας, συμβούλους και υποστηρικτές από διάφορους τομείς, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τη νέα γενιά να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία. Η οργάνωση παρέχει χρήσιμο υλικό και πρακτικές ασκήσεις που ο καθένας θα μπορούσε να εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή.
NET association
Ιταλία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Ο Associazione Net είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ενδυνάμωση των νέων. Με επίκεντρο την ανάπτυξη των νέων, παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μέσα από τα ποικίλα προγράμματά του, ο Associazione Net στοχεύει να εμπνεύσει και να υποστηρίξει τα νεαρά άτομα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, προωθώντας την αίσθηση του 'ανήκειν', της ευημερίας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
Österreichische Jugendinfos
Αυστρία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Το Austrian Youth Infos προσφέρει πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν τη νεολαία σε 28 σημεία σε όλες τις αυστριακές επαρχίες και στο διαδίκτυο: πολλές εκδόσεις, φυλλάδια καθώς και συμβουλευτική, από ψυχική υγεία έως νομικές συμβουλές. Τα κέντρα πληροφοριών υποστηρίζουν επίσης την υλοποίηση σχεδίων για τη νεολαία και προωθούν την κινητικότητα (διαμονή στο εξωτερικό και διεθνή σχέδια).
Ozara Slovenija
Σλοβενία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Η Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja είναι μια μη κυβερνητική (ΜΚΟ) ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης. Προσφέρει διάφορες μορφές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και υποστήριξης σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Με εξατομικευμένη προσέγγιση και κοινό σχεδιασμό, η οργάνωση τους δίνει τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και επίσης να τους δώσει τη δυνατότητα για ανεξάρτητη και καλύτερης ποιότητας ζωή.
Pieta
Ιρλανδία
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Από το 2006 το Pieta House έχει δει και βοηθήσει πάνω από 70.000 άτομα που αντιμετωπίζουν αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματίζονται και έχει δημιουργήσει είκοσι κέντρα σε όλη την Ιρλανδία. Παρέχουν επαγγελματικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν αυτοκτονικές τάσεις, σε άτομα που αυτοτραυματίζονται και σε άτομα που έχουν πενθήσει από αυτοκτονία. Όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν και δεν απαιτείται παραπεμπτικό γι’ αυτές.
poika Verein zur Förderung gendersensibler Bubenarbeit in Unterricht und Erziehung
Αυστρία
Topic of Action:
#εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #συμπερίληψη, #φύλο, #ψυχική υγεία

Η οργάνωση poika παρέχει εργασία για αγόρια* με ευαισθησία ως προς το φύλο, επιπλέον και σε συνεργασία με εργασία για κορίτσια*. Προσφέρει εργαστήρια για τα σχολεία και την εργασία με νέους, υλικό, έργα και ομιλίες βασισμένα σε χειραφετητικά μοντέλα που θα πρέπει να επιτρέπουν στα αγόρια* να αντιμετωπίζουν ποικίλα θέματα όπως οι έμφυλες κατασκευές του θηλυκού και του αρσενικού, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η βία, η σεξουαλικότητα, οι εμπειρίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ. σε ένα αναστοχαστικό περιβάλλον.
SOSAD
Ιρλανδία
Topic of Action:
#συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Από το 2007, η SOSAD εργάζεται για την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των αυτοκτονιών στην Ιρλανδία. Εργάζονται ακούραστα στις τοπικές κοινότητες για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη να νιώσουν υποστήριξη και να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι στο ταξίδι τους. Η SOSAD προσφέρει υποστήριξη και υπηρεσίες σε άτομα που παλεύουν με αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοτραυματισμό, κατάθλιψη, πένθος, άγχος και στρες, ή σε εκείνους που απλώς έχουν ανάγκη να μιλήσουν.
Spunout
Ιρλανδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Το Spunout είναι ο ιρλανδικός δικτυακός τόπος πληροφόρησης για τη νεολαία που δημιουργήθηκε από νέους για νέους. Ιδρύθηκε το 2005 και το όραμά του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας Ιρλανδίας όπου οι νέοι ηλικίας 16 έως 25 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ζήσουν μια ενεργή, ευτυχισμένη και υγιή ζωή. Στόχος τους είναι να εκπαιδεύουν και να ενημερώνουν τους αναγνώστες τους σχετικά με τη σημασία της ολιστικής ευεξίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διατηρηθεί η καλή υγεία, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
Tellerrand e.V.
Γερμανία
Topic of Action:
#διατροφή, #ενεργή πολιτειότητα, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Η Über den Tellerrand e.V. ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2014. Με τα προγράμματά του εντός και εκτός Βερολίνου που περιστρέφονται γύρω από το μαγείρεμα και το φαγητό μαζί, ο σύλλογος δημιουργεί χώρους όπου άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μπορούν να συναντηθούν σε επίπεδο ματιών και να γνωριστούν με αμερόληπτο τρόπο. Με το έργο τους θέλουν να συμβάλουν θετικά και να διαμορφώσουν τη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων και να προωθήσουν μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία.
TERRA CYPRIA
Κύπρος
Topic of Action:
#ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Η Terra Cypria - Cyprus Conservation Foundation είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η οποία ιδρύθηκε επίσημα το 1992 ως φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Γενικός στόχος της είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφορίας μέσω της άσκησης πίεσης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και μέσω προγραμμάτων που προωθούν τη διατήρηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την έρευνα.
transCampus “Resilience and well-being of entrepreneurs through the COVID-19 pandemic”
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Το transCampus μεταξύ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης και του King's College του Λονδίνου είναι μια διεθνής στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ δύο πανεπιστημίων υψηλού επιπέδου με κοινούς κοσμήτορες, καθηγητές και διοικητικές δομές. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης transCampus στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ξεκινούν ή επεκτείνουν διάφορες μορφές συνεργασίας.
UCLan Cyprus
Κύπρος
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #συμβουλευτική, #ψυχική υγεία

Το Κέντρο Ψυχολογικής Ευημερίας και Συμβουλευτικής στο UCLan Cyprus ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή επαγγελματικών ψυχολογικών υπηρεσιών και κατάρτισης στους φοιτητές και το προσωπικό του UCLan Cyprus. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ατομικές ψυχολογικές θεραπείες, ομαδικές θεραπείες, ψυχομετρικές αξιολογήσεις, διαδικαστικά εργαστήρια και σεμινάρια. Για το σκοπό αυτό, ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει υποστήριξη σε άτομα για οποιεσδήποτε προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν και να τα βοηθήσει να βελτιώσουν την ψυχολογική τους ευημερία παρέχοντας ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.
UNICEF ROOM
Βουλγαρία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Σκοπός του εικονικού "UNICEF Room" είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα, να αναπτύξουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση δυσμενών γεγονότων και να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τι θέλουν. Η ενημερωτική πύλη της πλατφόρμας είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη για τους γονείς εφήβων που θέλουν να μάθουν πώς να στηρίξουν συναισθηματικά το παιδί τους. Η έμφαση δίνεται στη φάση της πρόληψης - τι μπορεί να κάνει κάθε νέος ή γονέας μόνος του για να ενισχύσει την ψυχική του υγεία και να είναι έτσι σε θέση να βοηθήσει και άλλους.
Well-being LAB
Σουηδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #εργασία στον τομέα της νεολαίας, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Η ΜΚΟ "Well-being Lab" είναι ένας δημόσιος οργανισμός νεολαίας, που ιδρύθηκε το 2019 στο Μάλμε της Σουηδίας. Αποτελείται από ειδικευμένους ψυχολόγους, εργαζόμενους στη νεολαία, συγγραφείς έργων, διευκολυντές και εκπαιδευτές. Οι κύριοι τομείς της εργασίας τους είναι η μη τυπική εκπαίδευση, η ένταξη των νέων, η ευημερία και η ψυχική υγεία.
Wellbeingr – The source of life
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #περιβάλλον, #ψυχική υγεία

Ο Wellbeingr είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση των θετικών επιπτώσεων της ευεξίας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη φροντίδα της ευημερίας τους, υλοποιώντας σεμινάρια και εργαστήρια, αθλητικές εκδηλώσεις, έρευνες και άλλες δραστηριότητες που προωθούν την ευημερία σε διάφορους τομείς και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
World Music School Helsinki
Φινλανδία
Topic of Action:
#νεαροί ενήλικες, #πολιτισμός, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Το World Music School του Ελσίνκι αξιοποιεί τη δύναμη της καλλιτεχνικής θεραπείας για τους νέους, ενσωματώνοντας τη μουσική και τις πολιτιστικές παραδόσεις στις θεραπευτικές πρακτικές. Μέσω ατομικών μαθημάτων και εργαστηρίων, παρέχουν μια εκφραστική διέξοδο για συναισθηματική θεραπεία. Οι εκδηλώσεις λαϊκού χορού και οι εμβυθιστικές εμπειρίες τους χρησιμεύουν ως μετασχηματιστικά εργαλεία, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυναμώνοντας τα άτομα μέσω της θεραπευτικής δύναμης της μουσικής.
XR4ED
Κύπρος
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες

Το XR4ED φέρνει σε επαφή τις κοινότητες EdTech και XR για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αναφοράς για τη μάθηση και την κατάρτιση με τη χρήση της τεχνολογίας XR, η οποία θα παρέχει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπάρχουσες λύσεις και θα συμβάλει στην ηγετική θέση της Ευρώπης στις τεχνολογίες αιχμής για την εκπαίδευση. Τι προσφέρουμε: Εκπαιδευτική πλατφόρμα, τεχνολογίες XR, ανοικτή αγορά, παρατηρητήριο δεοντολογίας και οικοσύστημα που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, την εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, σε ένα αναβαθμισμένο τεχνολογικό περιβάλλον στους κλάδους της υγείας/ιατρικής, της μεταποίησης, των κατασκευών και της μηχανικής.
Yes We Can Clinics
Ολλανδία
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #κατάρτιση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Η Yes We Can Youth Clinics περιθάλπει εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα 10 εβδομάδων, το οποίο ακολουθείται από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης. Το θεραπευτικό πρόγραμμα στην κλινική αποτελείται από καθημερινές ομαδικές συνεδρίες, πολλαπλές ατομικές συνεδρίες κάθε εβδομάδα, ψυχοεκπαίδευση, διάφορες θεραπείες βασισμένες σε αποδείξεις και προκλητικές αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του θεραπευτικού προγράμματος. Κάνοντας αυτό επτά ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ, η δομή, η ελπίδα και οι καλές προοπτικές επιστρέφουν - βήμα προς βήμα. Στο Yes We Can εργάζονται πάνω από 300 εξειδικευμένοι επαγγελματίες (υγείας). Αυτή η ομάδα είναι ένας συνειδητός συνδυασμός τριών ειδικοτήτων: 1) των επαγγελματιών υγείας, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι και ιατρικό προσωπικό, 2) των εμπειρογνωμόνων λόγω εμπειρίας και 3) των προπονητών νέων που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τους νέους άνευ όρων, 24 ώρες το 24ωρο.
Άγγελοι της χαράς
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #πολιτισμός, #ψυχική υγεία

Οι Άγγελοι της Χαράς είναι μια ομάδα επαγγελματιών που προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη μέσω της τέχνης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Πραγματοποιούν μουσικοθεραπεία, θεατρικές παραστάσεις, ψυχοεκπαιδευτικά καλλιτεχνικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα μουσικής και χορού για νέους και παιδιά από ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.
ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ
Ελλάδα
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #νεαροί ενήλικες, #ψυχική υγεία

Το ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ είναι μια ολοκληρωμένη και διαρκώς εξελισσόμενη μεθοδολογία, η οποία προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων, τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ομάδα ανθρώπων που επιθυμούν να γνωρίσουν βιωματικά και να βιώσουν ολιστικά, έναν τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης με ασφάλεια, να εξελιχθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση των στόχων "ευημερίας" που θέτουν. Ο πυρήνας της μεθοδολογίας είναι η συναισθηματική ασφάλεια μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Ευημερία για το "ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ" είναι να είσαι ικανός να διαμορφώσεις το έδαφος μέσα στο οποίο κάθε "σπόρος" μπορεί να βρει το δικό του δρόμο προς την καρποφορία.
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Κύπρος
Topic of Action:
#εκπαίδευση, #ενεργή πολιτειότητα, #νεαροί ενήλικες, #συμπερίληψη, #ψυχική υγεία

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΝΚ), που ιδρύθηκε το 1996, είναι ένας εθελοντικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος του είναι η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των νέων της Κύπρου και η σύνδεσή τους με τους νέους της Ευρώπης και του κόσμου. Οι τομείς ενδιαφέροντος, πάντα σε σχέση με τη νεολαία, περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη δια βίου μάθηση, τη μη τυπική εκπαίδευση και τις πολιτικές για τη νεολαία.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο