• 2 Αυγούστου, 2023

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 150 150 Loukas Charala

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΝΚ), που ιδρύθηκε το 1996, είναι ένας εθελοντικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος του είναι η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των νέων της Κύπρου και η σύνδεσή τους με τους νέους της Ευρώπης και του κόσμου. Οι τομείς ενδιαφέροντος, πάντα σε σχέση με τη νεολαία, περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη δια βίου μάθηση, τη μη τυπική εκπαίδευση και τις πολιτικές για τη νεολαία.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο