• 2 Αυγούστου, 2023

AI – OBSERVER

AI – OBSERVER

AI – OBSERVER 150 150 Loukas Charala

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και η επιρροή της προβλέπεται να επεκταθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Ένας τομέας όπου υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ΤΝ είναι ο τομέας της παρατήρησης της Γης, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων, την εύρεση νέων γνώσεων στα δεδομένα και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο AI-OBSERVER αποσκοπεί στη σημαντική ενίσχυση και τόνωση της επιστημονικής αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας, καθώς και των δεξιοτήτων διαχείρισης της έρευνας και των διοικητικών δεξιοτήτων του ECoE, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων σχετικά με την ΤΝ για εφαρμογές παρατήρησης της Γης στη θεματική περιοχή της μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο