• 2 Αυγούστου, 2023

CAP IN OUR LIVES

CAP IN OUR LIVES

CAP IN OUR LIVES 150 150 Loukas Charala

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αφορά τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας, της δασοκομίας και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι στόχοι της είναι κοινοί με την ΕΕ για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία, την προώθηση της καινοτομίας, την κλιματική αλλαγή και την ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ” CAP in our Lives” μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο