• 2 Αυγούστου, 2023

CESIE

CESIE

CESIE 150 150 Loukas Charala

Ο CESIE είναι ένας δυναμικός οργανισμός που δεσμεύεται να προωθεί πράσινες πρωτοβουλίες και την ευημερία των νέων. Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, αναπτύσσει έργα που ευαισθητοποιούν για περιβαλλοντικά ζητήματα και ενδυναμώνουν τους νέους ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής. Μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, ο CESIE προάγει την ευημερία παρέχοντας ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμες πρακτικές.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο