• 2 Αυγούστου, 2023

Crossing Borders

Crossing Borders

Crossing Borders 150 150 Loukas Charala

Ο οργανισμός Crossing Borders είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Δανία. Οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των νέων ώστε να γίνουν ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες. Ο Crossing Borders προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Υλοποιούν τις συνεδρίες “Food for Thought” σε εβδομαδιαία βάση, όπου άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο μαγειρεύουν μαζί και μοιράζονται τις ανησυχίες και τις ιδέες τους.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο