• 2 Αυγούστου, 2023

TERRA CYPRIA

TERRA CYPRIA

TERRA CYPRIA 150 150 Loukas Charala

Η Terra Cypria – Cyprus Conservation Foundation είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η οποία ιδρύθηκε επίσημα το 1992 ως φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Γενικός στόχος της είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφορίας μέσω της άσκησης πίεσης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και μέσω προγραμμάτων που προωθούν τη διατήρηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την έρευνα.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο