Το πρώτο Αποτέλεσμα του Έργου ονομάζεται Ε-Book Ευεξίας: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διασφάλισης της ευημερίας των νεαρών ενηλίκων, οι εταίροι του έργου FINER θα σχεδιάσουν και αναπτύξουν το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ευεξίας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο τόσο διαδικτυακά όσο και προς εκτύπωση. Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο θα ασχοληθεί με θέματα όπως: Τι είναι η ευημερία; Η σημασία της ευημερίας, η ευημερία μας και η κοινωνική μας ζωή, η ενσυνειδητότητα και η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή και η καθημερινή ισορροπία, η προσωπική ανάπτυξη, η ενεργός συμμετοχή και ο εθελοντισμός και το πώς οι νέοι μπορούν να ελέγξουν το δικό τους περιβάλλον και να συνδεθούν με το τοπικό τους περιβάλλον. Μέσα από αυτές τις οκτώ (8) ενότητες, στοχεύουμε να παρέχουμε ολιστική υποστήριξη σε νεαρούς ενήλικες για την διαφύλαξη της ευημερίας τους.

Το δεύτερο Αποτέλεσμα Έργου ονομάζεται «Target Finder Toolkit». Αυτό το αποτέλεσμα στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να εργαστούν με νεαρούς ενήλικες, ώστε να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στη ζωή μετά την πανδημία COVID-19 και να κάνουν αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αυτό είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να καθοδηγήσουν νεαρούς ενήλικες στον επανασχεδιασμό και τον αναπροσανατολισμό της ζωής τους ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα και τα θέλω τους.

Το τρίτο και τελευταίο Αποτέλεσμα του Έργου είναι πολύ ιδιαίτερο. Ως μέρος αυτού του Αποτελέσματος, οι εταίροι του FINER θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα 3D Mall. Το Online 3D Mall θα προσκαλέσει νέους ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων να πλοηγηθούν στον εικονικό κόσμο ενός 3D Mall και να εξερευνήσουν διαφορετικά μονοπάτια για τη βελτίωση της ευημερίας τους. Επίσης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 3D Mall, το FINER θα φιλοξενήσει ένα εικονικό χώρο όπου θα είναι διαθέσιμοι ενδιαφερόμενοι και οργανισμοί που εργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ευημερίας σε νεαρούς ενήλικες σε κάθε χώρα – Αυστρία, Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο