• 2 Αυγούστου, 2023

ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ 150 150 Loukas Charala

Το ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ είναι μια ολοκληρωμένη και διαρκώς εξελισσόμενη μεθοδολογία, η οποία προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων, τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ομάδα ανθρώπων που επιθυμούν να γνωρίσουν βιωματικά και να βιώσουν ολιστικά, έναν τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης με ασφάλεια, να εξελιχθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση των στόχων “ευημερίας” που θέτουν. Ο πυρήνας της μεθοδολογίας είναι η συναισθηματική ασφάλεια μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Ευημερία για το “ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ” είναι να είσαι ικανός να διαμορφώσεις το έδαφος μέσα στο οποίο κάθε “σπόρος” μπορεί να βρει το δικό του δρόμο προς την καρποφορία.

    Subscribe to our newsletter

    WordPress Video Lightbox
    Μετάβαση στο περιεχόμενο